نان کلانه کردستان،وعده ای که با دوغ سرو می‌شود

 

نان کلانه نوعی نان ساجی است که در کردستان ایران و عراق به عنوان یک وعده غذایی لذیذ و اصیل،با دوغ محلی صرف می‌شود.ساج،یک صفحه فلزی دوار است که روی شعله یا آتش قرار می‌گیرد و نان های بسیار نازک و پهن را روی آن می‌پزند.به طور سنتی این نان با مغزی از گیاه کوهی پیچک طبخ می‌شود.پیچک یک گیاه وحشی در خانواده پیاز و پیازچه است که در بهار این منطقه کوهستانی غرب ایران و مناطقی از عراق به طور وحشی می‌روید و اما با توجه به فصلی بودن پیچک،نان کلانه در فصول دیگر با برگ سبز پیازچه درست می‌شود.خمیر کلانه را روی سطحی پهن می‌کنند،برگ سبز خرد‌شده پیازچه را روی یک طرف دایره خمیر می‌ریزند و بعد نیم‌دایره خالی را روی پیازچه ها بر‌می‌گردانند به ساج داغ شده می‌چسبانند.نان که پخته شد دو طرفش را با روغن حیوانی چرب می‌کنند تا لذیذ و مقوی شود.

به شما پیشنهاد می کنیم اگر به غرب ایران و کردستان سفر کردید،حتما نان کلانه را امتحان کنید و از همراهی این وعده با دوغ محلی کردستان،لذت وافر ببرید.این نان را در خانه خود نیز می‌توانید بر سطح  یک سینی وارونه روی گاز بپزید.

کلانه،طعم متفاوت نان