برگزاری اولین کلاس آنلاین دسرهای مدرن

 

این دوره ی دو روزه با تدریس استاد رحمانیان در در محل آکادمی برگزار می شود در این دوره آیتم هایی نظیر اسلایس شیره ی انگور، دسر سابله، برشی توگاتی و دسر بانوفی به هنرجویان آموزش داده می شود

 
 

 

 

این دوره ی دو روزه با تدریس استاد رحمانیان در در محل آکادمی برگزار می شود