برگزاری کلاس آنلاین آشپزی

اولین دوره ی کلاس آنلاین آشپزی در تاریخ های 27 و 28 ام فروردین با تدریس شف مقدم در محل آکادمی پیشگامان برگزار خواهد شد. در این دوره آیتم هایی نظیر جیب تاجر، سی شوان، پاستای مرغ و سبزیجات و فیگر کنجدی آموزش داده می شود

 
 

 

 

اولین دوره ی کلاس آنلاین آشپزی در تاریخ های 27 و 28 ام فروردین با تدریس شف مقدم