آخرین

دوره ها

دوره گلدن شف (آشپز ملل)

دوره : دوشنبه ها و چهار شنبه ها در جلسات چهار ساعته

سرفصل ها : آموزش غذا،پیش غذا ،دسر و نوشیدنی 13 کشور

ساعت برگزاری :16:00:00

مدرس : شف علیزاده ، سرآشپز فود فکتوری،کیوسک و...

مدت دوره : 80 ساعت
ظرفیت کلاس : 12 تا 15 نفر

توضیحات: از آنجایی که دوره به صورت چرخشی مدام در حال برگزاری می باشد و جلسات کاملا مجزا نسبت به سایر جلسات می باشند علاقه مندان در هر جلسه ای حتی اواسط دوره قادر به شرکت در کلاس می باشند. کلاس به صورت نیمه ورکشاپ بوده و کارآموزان نیز در امر آموزش و فراگیری دخالت دارند. تهیه ی مواد اولیه به عهده ی اموزشگاه می باشد پس از گذراندن 10 جلسه ارائه مدرک فنی و حرفه ای به صورت انتخابی بین 2 استاندارد پس از گذراندن 20 جلسه ارائه مدرک فنی و حرفه ای دوم(آشپز ملل)

دوره جامع آشپزی

دوره : یک شنبه ها و سه شنبه ها در جلسات چهار ساعته

سرفصل ها : آموزش غذاهای روز و سنتی

ساعت برگزاری :08:30:00

مدرس : سرکار خانم مقدم ، استاد دانشگاه پردیسان

مدت دوره : 120 ساعت
ظرفیت کلاس : 12 تا 15 نفر

توضیحات: از آنجایی که دوره به صورت چرخشی مدام در حال برگزاری می باشد و جلسات کاملا مجزا نسبت به سایر جلسات می باشند علاقه مندان در هر جلسه ای حتی اواسط دوره قادر به شرکت در کلاس می باشند. کلاس به صورت نیمه ورکشاپ بوده و کارآموزان نیز در امر آموزش و فراگیری دخالت دارند. تهیه ی مواد اولیه به عهده ی اموزشگاه می باشد پس از گذراندن 15 جلسه ارائه مدرک فنی و حرفه ای به صورت انتخابی بین 3 استاندارد پس از گذراندن 30 جلسه ارائه مدرک فنی و حرفه ای دوم(آشپزی درجه 2)

دوره قنادی جامع

دوره : شنبه ها و چهار شنبه ها در جلسات چهار ساعته

سرفصل ها : شیرینی تر،شیرینی خشک،کیک،دسر،بستنی و...

ساعت برگزاری :09:00:00

مدرس : سرکار خانم رحمانیان ، مدیر و موسس آموزشگاه شهد گل

مدت دوره : 120 ساعت
ظرفیت کلاس : 10 تا 12 نفر

توضیحات: از آنجایی که دوره به صورت چرخشی مدام در حال برگزاری می باشد و جلسات کاملا مجزا نسبت به سایر جلسات می باشند علاقه مندان در هر جلسه ای حتی اواسط دوره قادر به شرکت در کلاس می باشند. کلاس به صورت نیمه ورکشاپ بوده و کارآموزان نیز در امر آموزش و فراگیری دخالت دارند. تهیه ی مواد اولیه به عهده ی اموزشگاه می باشد پس از گذراندن 15 جلسه ارائه مدرک فنی و حرفه ای به صورت انتخابی بین 4 استاندارد پس از گذراندن 30 جلسه ارائه مدرک فنی و حرفه ای دوم(قنادی درجه 2)

تفاوت را احساس کنید