کارگاه سرویس دهی و خدمات در هتل ها ، با سخنرانی استاد مهران میر

این کارگاه در تاریخ 13 بهمن ماه سال 96 ، در محل هتل فرهنگ و هنر با حضور جمعی از هتل داران و فعالان هتلداری برگزار گردید .

 

این کارگاه در تاریخ 13 بهمن ماه سال 96 ، در محل هتل فرهنگ و هنر با حضور جمعی از هتل داران و فعالان هتلداری برگزار گردید .